توانمندی های درب گستر : طراحی و ساخت درب، سر درب، چهارچوب فلزی، مصنوعات فلزی، ورقکاری و فلاشینگ، پله فرار، حفاظ، بیلبورد و . .